Werknemers - LDE

Wie kan worden tewerkgesteld in de lokale diensteneconomie?

Doelgroepwerknemers: dit zijn mensen die een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben, bijvoorbeeld mensen met een zware zorglast, ex-gedetineerden, langdurig werkzoekenden, mensen in armoede,...

Ze hebben het potentieel om te werken binnen het reguliere circuit, maar hebben bepaalde competenties niet kunnen opbouwen of zijn deze kwijtgeraakt.

Traject?

Door middel van een uitgebreid onderzoek gaat VDAB na of iemand al dan niet in aanmerking komt voor een traject in de lokale diensteneconomie.

Vervolgens worden doelgroepwerknemers door middel van een inschakelingstraject, competentieversterking en begeleiding klaargestoomd voor een job op de reguliere arbeidsmarkt. Na 5 jaar (uitzonderlijk 6 jaar) stromen ze door.


Subsidiëring

De lokale diensteneconomie ontvangt een vergoeding van het Departement Werk en Sociale Economie (Vlaamse overheid) voor de inschakelingstrajecten die ze voor doelgroepwerknemers realiseert.

De vergoeding is een forfaitair bedrag voor:

  • De competentieversterkende tewerkstelling
  • Begeleiding doelgroepwerknemer
  • Doorstroom doelgroepwerknemer
  • Kwaliteitsvolle bedrijfsvoering