Werkgevers - LDE

Welke zijn de werkgevers in de lokale diensteneconomie?

Ondernemingen die inschakelingstrajecten aanbieden aan doelgroepwerknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ze bieden een aanvullende dienstverlening met een maatschappelijke meerwaarde.

Om een label te verkrijgen en erkend te worden moeten deze ondernemingen een bepaalde procedure doorlopen en voldoen aan onderstaande voorwaarden:

> Tewerkstelling van minstens 5 VTE doelgroepwerknemers op jaarbasis.

> Rechtsvorm:

  • Vzw
  • Publiekrechtelijke rechtspersoon
  • Vennootschap met sociaal oogmerk
  • Intergemeentelijk samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid

> Kwalitatieve en transparante bedrijfsvoering.

> Uitbaten van lokale diensten.


Meer informatie hieromtrent kan u hier terugvinden.