Voordelen voor de samenleving - LDE

  • Om deel te kunnen nemen aan de samenleving is toegang tot volwaardig werk een belangrijke voorwaarde. Verder zorgt een job ook voor meer kansen op persoonlijke en professionele ontwikkeling.
  • De lokale diensteneconomie richt zich vaak tot kansarme klanten waardoor de prijzen voor diensten kunnen variëren naargelang het inkomen van de klant.
  • De dienstverlening is afgestemd op lokale socio-economische noden. Klanten, werknemers en buurtbewoners krijgen inspraak in de ontwikkeling en werking van de dienstverlening. De diensten zijn steeds aanvullend op het bestaande dienstenaanbod uit het reguliere circuit.
  • Lokale diensteneconomie situeert zich steeds binnen de lokale, bovenlokale of Vlaamse bevoegdheden.