TEWERKSTELLING - VLAAMS DOELGROEPENBELEID IN CIJFERS

Het Vlaams doelgroepenbeleid is een belangrijk instrument om in te zetten op de aanwerving en tewerkstelling van bepaalde groepen op de arbeidsmarkt, namelijk de laag- en middengeschoolde jongeren, oudere werknemers en personen met een arbeidshandicap.

Het jaarrapport bespreekt het Vlaams doelgroepenbeleid in 2019 en schetst de evoluties in de doelgroepverminderingen tot 2019. Het doelgroepenbeleid verlaagde in 2019 de loonkost van bijna 235.000 werkenden in Vlaanderen.

Het nieuwsbericht en jaarrapport Vlaams doelgroepenbeleid 2019 lees je hier.

Gepubliceerd op donderdag 17 juni 2021 9 u.