TEWERKSTELLING - TIJDELIJKE VERRUIMING PREMIE OM TRANSITIE VAN WERKZOEKENDEN NAAR ONDERNEMERSCHAP TE STIMULEREN

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar uitvoeringsbesluit bij het decreet over een premie om de transitie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren.

Op dit moment kan de maandelijkse transitiepremie enkel toegekend worden aan een werkzoekende die aan onderstaande voorwaarden voldoet:

  • De werkzoekende is ouder dan 45 jaar en jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • De werkzoekende vestigt zich in het Vlaams Gewest als zelfstandige in hoofdberoep.
  • De werkzoekende heeft een pre-starterstraject met succes beëindigd.


De transitiepremie zal voor een periode van één jaar toegankelijk gemaakt worden voor alle wekzoekenden zonder leeftijdsvoorwaarden. Daarnaast wijzigt ook het bedrag dat wordt uitbetaald omwille van de budgettaire impact: maandelijks wordt de helft van het oorspronkelijk voorziene bedrag uitbetaald voor ondernemers die de premie aanvragen tussen 1 april 2021 en 31 maart 2022. 

VDAB zal extra inspanningen leveren om kwetsbare groepen te stimuleren om de stap naar ondernemerschap te zetten door hen toe te leiden naar pre-starterstrajecten. 

Meer informatie?

Gepubliceerd op vrijdag 12 februari 2021 9 u.