TEWERKSTELLING - 71,9% VAN DE LIMBURGERS AAN HET WERK IN 2020

Van alle Limburgers tussen 20 en 64 jaar was 71,9% het afgelopen jaar actief in een loontrekkende job of als zelfstandige. Voor het eerst in jaren is de Limburgse werkzaamheidsgraad licht gedaald: in 2019 was dit nog 72,4%.

In Limburg was de daling iets minder sterk was dan gemiddeld in Vlaanderen. Toch blijft onze provincie relatief ver achter op de rest van Vlaanderen. 

We mogen er volgens Tom Vandeput, gedeputeerde voor Economie en voorzitter van POM Limburg, vanuit gaan dat dit een rechtstreeks gevolg is van de impact van covid-19. De vraag naar arbeidskrachten viel terug, tijdelijke contracten werden vaak niet verlengd en de interimarbeid draaide op een lager pitje.

Vlaanderen streeft naar een werkzaamheidsgraad van 80% tegen 2030. Limburg zal dus nog een tandje moeten bijsteken om de werkzaamheidskloof met Vlaanderen te dichten en aan te haken bij het Vlaamse groeipad. 

Meer over de werkzaamheidsgraad lees je in dit nieuwsbericht

Gepubliceerd op dinsdag 8 juni 2021 9 u.