REGIO - TOELICHTING CAPACITY BUILDING BEHEERSCOMITE INTERLOKALE VERENIGING MAASLAND WERKT

Ook in het Maasland zijn we druk bezig met capacity building en de daarop volgende oproep lokale partnerschappen. Daarom werden Tinne (VDAB) en Ann (VVSG) uitgenodigd om een toelichting te geven op het beheerscomité van 11 mei in Kinrooi.

Het beheerscomité van de interlokale vereniging Maasland Werkt (voorheen: Sociale Economie Maasland) volgt de regierol werk en sociale economie op en dit op beleidsniveau. 

Elke gemeente vaardigt één stemgerechtigd lid af: dit zijn schepenen van tewerkstelling, economie en/of sociale zaken. Daarnaast zijn er ook enkele ambtenaren die het overleg meevolgen. Zij hebben geen stemrecht. Meer over het beheerscomité lees je hier. 

Tijdens het overleg van het beheerscomité worden bijvoorbeeld de jaarrekening en het inhoudelijk verslag besproken, maar ook verschillende acties zoals de Digibank Maasland, de jobbeurs "scoor een job", het jaarlijkse MVO event in samenwerking met de andere Limburgse regisseurs, updates over nieuwe of gewijzigde wet- en decreetgeving, subsidieoproepen en zoveel meer. 

Soms nodigen we ook externen uit. Deze keer namen Ann (VVSG) en Tinne (VDAB) deel aan het overleg om een update te geven over het capacity building project. Dit is de voorbereidende fase op de oproep "lokale partnerschappen" die Europa WSE in juni zal lanceren. 

Er werden intussen al heel wat stappen gezet: het werkingsgebied (regio Maasland: Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken) werd afgebakend, er gebeurde een doelgroepbepaling in samenwerking met VDAB, OCMW's en externe organisaties die in aanraking komen met werkzoekenden en niet-beroepsactieven met multiproblematieken. 

We kunnen de doelgroep natuurlijk niet alleen helpen. Momenteel zijn we daarom op zoek naar partners die ons hierbij willen ondersteunen. Daarom werd er een call for interest gelanceerd door Europa WSE. De call for interest kan je hier bekijken, de lokale noden voor onze regio (en andere regio's) kan je hier terugvinden. 

Deadline: 1 juni 2023


Gepubliceerd op donderdag 11 mei 2023 9 u.