Overleg Limburgse regisseurs sociale economie

Tussen de Limburgse regisseurs sociale economie vindt er regelmatig overleg plaats. Tijdens deze overlegmomenten bedenken we bijvoorbeeld gezamenlijke acties op Limburgs niveau die we samen uitwerken, wisselen we good practices uit, bespreken we projecten, oproepen of knelpunten die we ervaren en zoveel meer.

Indien mogelijk proberen we deze overlegmomenten te laten plaatsvinden bij een sociale economie organisatie in de regio. Dit is een leuke manier om de bedrijven buiten ons eigen werkingsgebied te leren kennen.

InĀ februari 2020, voor de uitbraak van covid-19, was het de beurt aan het Maasland. Het overleg vond plaats in Domein Ommersteyn in Dilsen-Stokkem. Aan het overleg werd een lunch en een bezoek met gids gekoppeld. Een leuke, en leerrijke ervaring!