Lokale diensten - LDE

De Vlaamse of lokale overheid is als opdrachtgever verantwoordelijk voor de invulling van de dienstverlening.


Lokale diensten moeten aan onderstaande voorwaarden voldoen
:

  • Geen bestaande tewerkstelling binnen of buiten de lokale diensteneconomieorganisatie verdringen
  • Ingebed zijn in het lokale socio-economische weefsel
  • Aanvullend zijn t.o.v. het bestaande lokale aanbod
  • Kwaliteitsvol en toegankelijk
  • Niet-economisch van aard, of een dienst van algemeen economisch belang invullen.
  • Duurzame tewerkstelling van doelgroepwerknemers beogen
  • Vertrekken vanuit een langetermijnperspectief.
  • Aanvullend of conform het Vlaams beleid ter zake.

De opdrachtgevende overheid controleert of aan bovenstaande voorwaarden werd voldaan.


Voorbeelden van lokale diensten
: buurtgerichte kinderopvang, fietspunten, aanvullende thuiszorg, ecologisch groenonderhoud, sociale restaurants, vervoers- en boodschappendiensten e.d.