Interlokale vereniging sociale economie Maasland

De gemeenten Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen en Lanaken vormen een interlokale vereniging. Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten, zonder rechtspersoonlijkheid en zonder beheersoverdracht.

De gemeente Maasmechelen werd aangesteld als beherende gemeente.

Het doel van dit samenwerkingsverband bestaat in het vervullen van een gezamenlijke regierol om de uitbouw van de lokale sociale economie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren op het grondgebied van de deelnemende gemeenten.