Doorstroom - LDE

Doorstroom naar het reguliere arbeidscircuit is essentieel, omdat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is binnen de lokale diensteneconomie. Op die manier slibt het systeem niet dicht, en worden de plaatsen ingevuld door mensen die echt nood hebben aan ondersteuning.

Na 5 jaar (uitzonderlijke gevallen: 6 jaar) stroomt de doelgroepwerknemer door naar tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt. Deze stap wordt voorbereid tijdens de tewerkstelling in de lokale diensteneconomie.

Doelgroepwerknemers krijgen een specifieke opleiding, begeleiding en ondersteuning op de werkvloer. Hierdoor wordt enerzijds aan competenties gewerkt, en anderzijds wordt de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd.

Aan het einde van het traject volgt een stage bij een potentiële werkgever uit het gewone arbeidscircuit. Wanneer de overstap naar het regulier circuit niet lukt, wordt er gezocht naar een andere meer passende maatregel.

Meer informatie over doorstroom bij lokale diensteneconomie kan u hier terugvinden.