ALGEMEEN - SINGLE MARKET FORUM

De sociale economie en het sociaal ondernemerschap zijn al lang een drijvende kracht achter inclusiviteit en duurzaamheid in onze samenlevingen. Dit jaar ging het Single Market Forum online door op 9 maart 2021.

Dit jaar was het thema "social economy and social entrepreneurship: pioneer for a new inclusive and sustainable economy".

Het Single Market Forum biedt de mogelijkheid om het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, de academische wereld en de overheden rond dezelfde tafel te brengen om het verleden en toekomstig beleid te bespreken, goede praktijken uit te wisselen en nieuwe denkpistes over de tenuitvoerlegging van de interne markt naar voren te brengen.

Deze discussiedag is belangrijk voor de sector met het oog op het toekomstige Europese actieplan voor de sociale economie dat in 2021 door de Europese Commissie gepubliceerd zal worden. Daarnaast versnelt de context van de crisis die covid-19 gecreëerd heeft onze behoefte om prioriteiten, onze manier van leven en consumeren te herzien om een economie tot stand te kunnen brengen die echt werkt voor mensen. Sociale ondernemingen zijn in staat de door deze crisis veroorzaakte schade te beperken, en de uitweg uit de crisis te vergemakkelijken dankzij modellen die beter geschikt zijn om collectieve uitdagingen aan te gaan. 

De dag begon met een plenaire vergadering, gevolgd door een rondetafelgesprek. Namiddag vonden er drie gelijktijdige workshops over specifieke thema's plaats. 

Meer informatie vind je hier. Kon je er niet bij zijn? De presentaties kan je herbekijken via deze link

Gepubliceerd op dinsdag 9 maart 2021 9 u.