ALGEMEEN - PRINCIPIËLE GOEDKEURING UITVOERINGSBESLUIT INDIVIDUEEL MAATWERK

De Vlaamse Regering keurde ondertussen het uitvoeringsbesluit bij het decreet over maatwerk bij individuele inschakeling principeel goed.

Bedoeling is om zo de kansen van personen met een arbeidsbeperking in een reguliere arbeidscontext te vergroten.

Voor werkgevers wordt een loonpremie en/of begeleidingspremie voorzien om de drempel voor het aanwerven en tewerkstellen van personen met een arbeidsbeperking te verlagen en om ervoor te zorgen dat ze de juiste begeleiding kunnen voorzien. Daarnaast is er ook een ondersteuningspremie om zelfstandig ondernemerschap te stimuleren bij personen met een arbeidsbeperking. 

De Maatregel wordt complementair aan maatwerk bij collectieve inschakeling (vroegere sociale en beschutte werkplaatsen). 

Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de Vlaamse advies- en participatieraad van personen met een handicap NOOZO, van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en daarna van de Raad van State.

De nota aan de Vlaamse Regering lees je hier, het principeel goedgekeurde uitvoeringsbesluit lees je hier. Meer informatie over individueel maatwerk vind je hier

Gepubliceerd op vrijdag 1 april 2022 9 u.