ALGEMEEN - ARBEIDSMATIGE ACTIVITEITEN IN DE SOCIALE ECONOMIE: WIJZIGING UITVOERINGSBESLUITEN

Na advies van de SERV en de Raad van State wijzigt de Vlaamse Regering haar uitvoeringsbesluiten definitief bij decreet over sociale werkplaatsen en bij het decreet over de werk- en zorgtrajecten voor wat betreft activeringstrajecten en arbeidsmatige activiteiten.

De drie subsidievormen van arbeidszorg in de sociale economie worden ge├»ntegreerd in één regelgevend kader voor arbeidsmatige activiteiten in de sociale economie.┬á

Doelgroep: mensen die omwille van medische, mentale, psychiatrische en/of sociale problematieken niet betaald aan de slag kunnen maar wel in staat zijn om twaalf uur per week deel te nemen. Het aantal uren wordt gradueel opgebouwd. Door deelname in de sociale economie worden drempels afgebouwd en kan de overstap naar betaald werk gezet worden.

Toeleiding: VDAB

Begeleiding: maatwerkbedrijven en samenwerkingsverbanden met een maatwerkbedrijf.

Meer informatie: klik hier.

Gepubliceerd op vrijdag 8 januari 2021 9 u.