TEWERKSTELLING - START PROJECT WRAP AROUND MAASLAND

Het project "Wrap Around Maasland", afgekort WAM!, is van start gegaan. Heel wat partners werken hieraan mee: VDAB, Emino, Huize Sint Augustinus, JAC, DAGG/CGG en de OCMW's en gemeentebesturen van Maasmechelen, Maaseik, Dilsen-Stokkem en Kinrooi. De coördinatie gebeurt door Arktos Limburg.

Met dit project willen we jongeren tussen 18 en 30 jaar die vastlopen op verschillende levensdomeinen als partnerschap ondersteunen en begeleiden om stappen te zetten. Deze stappen gaan we samen met de jongere zetten: zowel door individuele gesprekken als groepsvormingen, steeds op maat van de jongere. 

De projectoproep werd gelanceerd naar aanleiding van de vaststelling dat het bestaande aanbod van VDAB ontoereikend is, en een groep jongeren niet bereikt wordt door jongerenconsulenten. Daarnaast sluit ook de huidige dienstverlening onvoldoende aan bij de noden van de jongere. 

Meer informatie en aanmelden via deze link. In de vier Maaslandse gemeenten werden verschillende infosessies georganiseerd. De presentatie vind je hier

Heb je vragen, of wil je meer informatie? Neem gerust contact op met de trajectgezellen, ze lichten je het project graag toe! Dit kan zowel telefonisch als per mail, of tijdens een online of fysiek overleg. 

Contactpersoon: Soukaina Ikhench - 0475 80 27 74 of wam@arktos.be 

Dit project werd gerealiseerd met financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF). 

Gepubliceerd op woensdag 1 september 2021 9 u.