REGIO - START SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VDAB - MAASLAND

Om de ambitieuze doelstellingen uit het regeerakkoord van de Vlaamse Regering te bereiken moet VDAB onder andere inzetten op een versterkte samenwerking met lokale besturen met het oog op het verhogen van de werkzaamheidsgraad en het vergroten van inclusie op de arbeidsmarkt.

Daarom kregen ze de opdracht om formele samenwerkingsovereenkomsten af te sluiten rond drie centrale thema's:

  • Meer mensen aan de slag
  • Sterke werkgeversbenadering
  • Levenslang leren - sterkere loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat

Aan deze thema's zullen lokale en bewust gekozen doelen en acties gekoppeld worden. 

Ook voor het Maasland zal er een samenwerkingsovereenkomst gesloten worden. Het startoverleg vond plaats op 23 september. 

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan een samenwerking op Maaslands niveau: er bestaat een traditie rond samenwerking, bijvoorbeeld voor het wijk-werken en de regierol sociale economie. Maar ook projectmatig wordt er vaak samengewerkt: jobbeurzen, WelQome-dag, het project "Wrap Around Maasland" voor jongeren zijn maar enkele voorbeelden. 

Bovendien kampt het Maasland met enkele regiospecifieke problematieken die we samen kunnen aanpakken. Uiteraard zal elk lokaal bestuur ook lokale accenten kunnen leggen. 

Gepubliceerd op donderdag 23 september 2021 9 u.