Meer informatie - MVO

Uitgebreide bijkomende informatie over maatschappelijk verantwoord ondernemen kan je terugvinden op onderstaande websites:

https://www.mvovlaanderen.be/wat-mvo

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-beheren-en/maatschappelijk-verantwoord

Richtlijnen en principes voor een geïntegreerde MVO strategie: