Premies en subsidies

  • Subsidiedatabank Vlaio: subsidies, financierings- en steunmaatregelen van provinciale, Vlaamse, federale of Europese overheden voor ondernemers die actief zijn in het Vlaams Gewest. 

  • Brochure “naar een duurzame en circulaire economie”: grondstoffen zijn niet oneindig en hergebruik wordt de nieuwe norm. Ontdek via deze nieuwe brochure hoe u zelf kan overstappen naar circulaire productie, en op welke steun en subsidies u kan rekenen voor uw project.

  • De Vlaamse Overheid maakt regelmatig middelen vrij voor nieuwe acties, oproepen en projecten om de sociale economie te versterken. 

  • Projectoproepen tewerkstelling en sociale economie

  • Subsidies voor vormingen via het vormingsfonds LDE

  • Via 4: Budget ter beschikking gesteld in het kader van vorming, training en opleiding (VTO) en kwaliteit in de sociale economie voor beschutte werkplaatsen. Werkplaatsen kunnen deze budgetten gebruiken voor: deelname aan het opleidingsaanbod 2019, terugbetaling van opleidingen gegeven door een externe opleidingsverstrekker, terugbetaling van opleidingen gegeven door een interne medewerker, forfaitaire vergoeding voor POP-gesprekken. 

  • Oproepen rond duurzaamheid vanuit verschillende organisaties naar diverse actoren (burger, overheid, bedrijf).

  • ESF Vlaanderen