Belang en doelstelling - MVO

Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen is drieledig:

  • Belang van de onderneming: voordelen in risicobeheersing, kostenbesparing, klantenrelaties, personeelsbeleid, flexibiliteit en innovatie
  • Economisch belang: duurzame ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun behoeften te voorzien
  • Belang van de maatschappij: afwegen van belangen van verschillende stakeholders en biedt een set waarden aan waarop een meer inclusieve samenleving kan worden gebouwd.


De doelstelling van maatschappelijk verantwoord ondernemen is een verbetering op vlak van:

  • Economie (profit): goederen en diensten voortbrengen met meerwaarde als maatstaf voor de maatschappelijke waardering ervan.
  • Mens (people): gevolgen voor mens en maatschappij, zowel binnen als buiten de onderneming.
  • Milieu (planet): effecten op het natuurlijke leefmilieu.