ALGEMEEN - UITBREIDING REGIEROL GEMEENTEN NAAR WERK EN SOCIALE ECONOMIE

De Vlaamse Regering keurt het besluit dat de regierol van gemeenten op vlak van sociale economie verbreedt tot een regierol werk en sociale economie principieel goed.

Dit gebeurt omdat de Vlaamse Regering sterker wil samenwerken met lokale besturen op vlak van werk en sociale economie.

Op die manier kan er meer maatwerk geleverd worden in een breder activeringsbeleid dat inspeelt op de eigenheid van de regio en haar werkzoekenden, leefloners en niet-beroepsactieven. 

Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en de VVSG, daarna gaat het voor advies naar de Raad van State.

Het volledige nieuwsbericht lees je hier.

  • Het principieel goedgekeurde besluit lees je hier.
  • De nota aan de Vlaamse Regering lees je hier
Gepubliceerd op vrijdag 4 februari 2022 9 u.