ALGEMEEN - DE VLAAMSE ARBEIDSZORGMEDEWERKER IN BEELD 2018

Sinds 2010 maken de Vlaamse provincies in kader van de Ronde Tafel Arbeidszorg gebruik van een meetinstrument dat cijfermateriaal verzamelt over arbeidszorg in Vlaanderen.

Sinds 2018 werd er gebruik gemaakt van een nieuw registratiesysteem, aangepast aan de nieuwe wetgeving. Het gaat om actieve medewerkers in 2018 die in februari 2020 geregistreerd stonden in het systeem. 

Dit rapport geeft inzichten over:

  • Het aantal arbeidszorginitiatieven.
  • Het aantal en het profiel van de arbeidszorgmedewerkers.
  • Aantal stopzettingen, duur begeleidingsperiode, reden van stopzetting en perspectieven van mensen die arbeidszorg hebben beëindigd.
  • Vergelijking nog actieve medewerkers met dat van stopgezette medewerkers met perspectief op doorstroom naar een hogere, lagere of zelfde trede van de participatieladder.
  • Afwijking cijfers 2018 tegenover cijfers 2017.
  • Belangrijke conclusies.

Het volledige rapport lees je hier. Een korte infografiek kan je hier bekijken.

Meer informatie over arbeidszorg? Beleidsdocumenten, onderzoek, cijfers, visieteksten, brieven en nog veel meer vind je op deze website!

Gepubliceerd op dinsdag 5 oktober 2021 9 u.