ALGEMEEN - CONCEPTNOTA: EEN BELEIDSKADER VOOR INDIVIDUEEL MAATWERK

Mededeling aan de Vlaamse regering op 10 juli 2020.

Individueel maatwerk wil een beleidskader uitwerken voor de tewerkstelling en ondersteuning van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij in eerste instantie reguliere werkgevers. In principe komen alle ondernemingen in aanmerking voor de maatregel: privaatrechtelijke, publiekrechtelijke en natuurlijke personen.

Doelstelling van de maatregel is de tijdelijke, maar mogelijk verlengbare ondersteunde tewerkstelling van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt door een combinatie van groot rendementsverlies en/of nood aan begeleiding. Ter compensatie van de tewerkstelling van deze personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, biedt de overheid de werkgever een financiële compensatie van het rendementsverlies of de bijkomende kosten (verder aangeduid als de ‘loonpremie’) én/of een begeleidingspremie aan. 

Deze nota wil de principes van individueel maatwerk (IMW) overlopen en duiden om vervolgens het wettelijk regelgevend kader verder in detail uit te werken.

Timing

  • Eerste principiële goedkeuring decreet individueel maatwerk: voorjaar 2021
  • Eerste principiële goedkeuring BVR individueel maatwerk: voorjaar 2022
  • Ingangsdatum individueel maatwerk: 1 januari 2023

De volledige conceptnota lees je hier.

Gepubliceerd op zaterdag 11 juli 2020 9 u.