Doorstroom - collectief maatwerk

Net als bij de lokale diensteneconomie is het de bedoeling dat doelgroepwerknemers doorstromen naar een job in de reguliere arbeidsmarkt. Om ervoor te zorgen dat het systeem niet dichtslibt en de beschikbare plaatsen worden toegewezen aan mensen die de ondersteuning echt nodig hebben is er ook bij collectief maatwerk slechts eenĀ beperkt aantal plaatsen beschikbaar.


Voordat doelgroepwerknemers doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit vindt er een grondige evaluatie plaats en volbrengen ze een stage op de werkvloer van een potentiële werkgever.


Meer informatie
over doorstroom binnen collectief maatwerk vindt u hier.