Werkgevers - arbeidszorg

Erkende maatwerkbedrijven kunnen aanspraak maken op subsidies. Als penhouder in samenwerkingsverbanden zijn het ook maatwerkbedrijven die de subsidies verdelen tussen de andere leden van het samenwerkingsverband.