Doorstroom - arbeidszorg

Arbeidszorg vormt in het ideaal geval een opstap naar betaalde arbeid binnen het reguliere arbeidscircuit of in de sociale economie. Dit is evenwel niet voor alle arbeidszorgmedewerkers mogelijk.